Oferta

Oferujemy Państwu prowadzenie nadzorów inwestorskich, autorskich oraz kierowanie robotami budowlanymi.

W celu rozpoczęcia robót budowlanych konieczne trzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami. Dlatego też nasza firma proponuje Państwu kompleksową obsługę inwestycji, polegającą
w szczególności na:

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego

W zakresie funkcji kierownika budowy oferujemy przede wszystkim:

  • kontrolę techniczną budowy, głownie w obszarze wykonanych robót i zastosowanych materiałów
  • kontrolę stanu postępu prac
  • przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych
  • przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

W trakcie współpracy gwarantujmy profesjonalny nadzór i doradztwo związane z realizacją i odbiorem każdego etapu robót budowlanych.

Doświadczenie jakim dysponujemy pozwala na wybór sprawdzonego wykonawcy robót, bezpieczne przeprowadzenie prac oraz odbiór i oddanie budynku do użytku.

Copyright © KSprojekt Projekt i realizacja: grafiko.pl