Oferta

Kompleksowe dokumentacje projektowe obejmują projekty:

 • garaży
 • budynków gospodarczych
 • rolniczych
 • hal, magazynów
 • domów mieszkalnych
 • budynków usługowych, handlowych
 • zakładów produkcyjnych
 • użyteczności publicznej
 • adaptacje projektów typowych
 • inwentaryzacje obiektów istniejących
 • oceny stanu technicznego
 • projekty rozbudowy, przebudowy
 • projekty zmiany sposobu użytkowania
 • projekty zjazdów
 • karty informacyjne przedsięwzięcia

Zajmujemy się również:

 • przygotowaniem i złożeniem wniosku o warunki zabudowy lub wypisem i wyrysem z miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowaniem i złożeniem wniosku o warunki przyłączenia do sieci instalacji elektrycznej,
  wodociągowej, kanalizacyjnej
 • przygotowaniem i złożeniem wniosku do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej
 • złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i kontakt z urzędem

Wszystkie wykonane przez nas dokumentacje posiadają istotne uzgodnienia oraz opinie techniczne,
uwzględniają najnowszą wiedzę techniczną oraz obowiązujące normy i przepisy.

Copyright © KSprojekt Projekt i realizacja: grafiko.pl